Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ... (20 ต.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 (19 ต.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2561 (17 ต.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการยื่นแบบปละชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที... (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษ... (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องให้ปผู้รับประมเมินซึ่งมีกรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ใน... (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบ... (17 ต.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2560 (12 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวด... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (02 ต.ค. 2560)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ ... (04 ก.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 (01 ก.ย. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทองเรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (31 ส.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560 (07 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ ... (03 ส.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ประจำปีงบประมาณ... (13 ก.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (03 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.สิงโต่ทอง เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายสิงโตทอง 4 (08 ส.ค. 2560)  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 (07 ส.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องผลการสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ (25 ก.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกั... (25 ก.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมอาคารกีฬาเอนกประ... (04 ก.ค. 2560)
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (07 มิ.ย. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 (07 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 (01 มิ.ย. 2560)
ราคากลางตามโครงการตีเส้นผิวจราจร ถนนสิงโตทอง 1,3 และ 4 (31 พ.ค. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 8 (30 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างลงลูกรังถนนซอยมังคลัง เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (24 พ.ค. 2560)
รายงายขออนุมัติจ้างลงลูกรังถนนซอยมังคลัง (24 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสิงโตทอง 4 เลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 22 ก... (24 พ.ค. 2560)
รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสิงโตทอง 4 (24 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวากั๊ฟหมูที่ 7 เลขที่ 4/2560 ลงวั... (24 พ.ค. 2560)
รายงานขออนุมัติจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวากั๊ฟหมูที่ 7 (24 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแดน เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 (24 พ.ค. 2560)
รายงานขออนุมัติจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองแดน (24 พ.ค. 2560)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวากั๊ฟหมูที่ 5 เลขที่ 22/2560 ลงว... (24 พ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (25 เม.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง 
ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150
โทรศัพท์ : 0-3808-6028 โทรสาร : 0-3808-6028 ต่อ 16 - อีเมล์ : 
admin@singtotong.go.th

www.singtotong.go.th